Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 91
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Bentley, WA (Canning Area)
 • Contact:


   

   

   

   

  Phng cho thu vng Bentley cch Curtin unit 5 pht. BAO BILL

  Khu vực: Bentley, WA (Canning Area)

   
   
   
   
  Ưu tin cho nữ hoặc học sinh trường CURTIN

  Nh sạch sẽ, c my điều ha nhiệt độ v hệ thống an ton

  Bao điện, nước, gas v NBN internet

  Điều kiện: 2 tuần tiền BOND + 2 tuần tiền nh

  Contract minimum 3 THNG

  xin lin lạc: UYN 0410888949
   
   
  Date Listed:

  29-Apr-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17504