Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!
+ Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1


  kim90} - 29/04/18

  Ưu tin cho nữ hoặc học sinh trường CURTIN

  Nh sạch sẽ, c my điều ha nhiệt độ v hệ thống an ton

  Bao điện, nước, gas v NBN internet

  Điều kiện: 2 tuần tiền BOND + 2 tuần tiền nh

  Contract minimum 3 THNG

  xin lin lạc: UYN 0410888949

  Điện thoại:

  Lượt xem: 128