Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 167
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Brisbane Region, Qld
 • Contact: tel:0400999589


   

   

   

   

  Nhà hàng tại Brisbane CBD cần tuyển 1 nam phụ bếp.

  Khu vực: Brisbane Region, Qld

   
   
   
   
  Thời gian: làm vào thứ 2, 3 và chiều tối thứ 6. Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm.

  Lương: trả theo năng lực

  Vui ḷng gọi số để biết thêm chi tiết. Vui ḷng không gọi vào các giờ từ 11:00 AM đến 3:00PM.
   
   
  Date Listed:

  01-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17544