Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 115
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Smithfield, NSW
 • Contact: tel:0425442609


   

   

   

   

  Sang Shop Takeaway vùng Smithfield, NSW

  Khu vực: Smithfield, NSW

   
   
   
   
  Cần sang shop takeway tại Smithfield

  Shop rộng thoải mái, đầy đủ đồ dùng, là shop take away duy nhất trong khu công nghiệp

  Lượng khách quen ổn định và thu nhập cao

  Xin liên hệ để biết thêm thông tin
   
   
  Date Listed:

  03-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17619