Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 53
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Gordon, Vic
 • Contact: tel:0424343599


   

   

   

   

  Shop Beauty & waxing vùng Gordon - Sydney cần tuyển nhân viên.

  Khu vực: Gordon, Vic

   
   
   
   
  Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo (nhưng biết waxing là một lợi thế).

  Lương thỏa thuận. Có lương trong thời gian thử việc.
   
   
  Date Listed:

  11-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17768