Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 87
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Lowood, Qld
 • Contact: tel:0479170091


   

   

   

   

  Ḷ bánh ḿ và Nhà hàng ở Lowood cần t́m nhân viên.

  Khu vực: Lowood, Qld

   
   
   
   
  Cần thợ làm bánh ḿ , nhân viên bán hàng full times
  Cần t́m nhân viên chạy bàn
  Lương bổng cao, hoặc thỏa thuận nếu muốn
  Có chỗ ở lại nếu muốn
   
   
  Date Listed:

  11-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17769