Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 57
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Malvern, Vic
 • Contact: tel:0403181355


   

   

   

   

  Tiệm Phở 55 - Malvern đang tuyển kitchen hand v waiting staff.

  Khu vực: Malvern, Vic

   
   
   
   
  Cần kinh nghiệm.

  Nh hng gần Malvern Station nn rất tiện cho cc bạn học Monash Caulfield hoặc học trn city đi xuống.

  Đồ ăn trưa v tối cho staff siu ngon nh cc bạn. C thm tiền tips mỗi ngy.
   
   
  Date Listed:

  13-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17803