Brisbane

 

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 14
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Adelaide Region, SA
 • Contact: tel:0450928899


   

   

   

   

  Nh ở Sir Donald Bradman (gần Airport) sắp c 2 phng cần share.

  Khu vực: Adelaide Region, SA

   
   
   
   
  Available 11/6/2018
  Phng single $110/week/person/ share all bills.
  Phng Double $130/week/person (or $150 for couple) share all bills.
  Nh ở gần nhiều nh hng, shop tu, bus stop trước nh thuận lợi cho du học sinh đi học, đi lm.
   
   
  Date Listed:

  13-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17815