Brisbane

 

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 20
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Highett, Vic
 • Contact: tel:0481156889


   

   

   

   

  Nh hng ở vng Highett, Melbourne cần phụ bếp.

  Khu vực: Highett, Vic

   
   
   
   
  Lm việc part time. Thời gian từ 5h chiều tới 10h tối. Từ thứ 5 đến Chủ Nhật.

  Yu cầu: biết li xe để delivery. Khng cần kinh nghiệm.
   
   
  Date Listed:

  14-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17833