Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 79
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Thomastown, Vic
 • Contact: tel:0448647581


   

   

   

   

  Cần 4 người labourers cần c White card lm việc workshop ở Thomastown

  Khu vực: Thomastown, Vic

   
   
   
   
  Yu Cầu : Cng việc mang tnh chất dể dng, chi cần c sức khoẻ, sing năng, chu kh.

  Cụ thể cng việc General Hand, clean up sites, lm vic ở construction/ cc trường học....

  Cng việc casual on - going work. Hết việc site ny mnh sẽ đi qua những site khc. Cc bạn no từng lm qua handyman sẽ cng tốt.

  Những ai chưa c White card mnh c thề lm online trong vng vai tiếng sẽ c White card. Minh c attach link.

  Pay rate: 25.26 per hour. Time start: 7am
   
   
  Date Listed:

  15-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17865