Brisbane

 

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 11
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Newtown, NSW
 • Contact: tel:0434726878


   

   

   

   

  Nh hng vng Newtown ( gần Usyd ) cần nam Phụ bếp c kinh nghiệm.

  Khu vực: Newtown, NSW

   
   
   
   
  C thể bắt đầu lm ngay

  - Lm được nhiều ngy Trong Tuần
  - biết 1 cht Về ra cc mn xo
  - Mi trường lm việc thoải mi, chủ dễ tnh , khng ở shop thường xuyn . Mọi Người đều thn thiện , vui Vẻ .
  - cần nhanh nhẹn, nhiệt tnh. Sẽ được Hướng dẫn
   
   
  Date Listed:

  15-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17871