Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 111
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Southern Cross, Qld
 • Contact: tel:0478020693


   

   

   

   

  Shop Asian Cuisine ở Southern Cross station cần nhn vin.

  Khu vực: Southern Cross, Qld

   
   
   
   
  - Nữ cashier bấm my lấy order, chạy bn
  - 1 Nam phụ bếp c kinh nghiệm xo nấu cơ bản
  Yu cầu:
  - Tiếng anh nghe ni ổn v khch ty nhiều.
  - Ưu tin cc bạn đ c kinh nghiệm nh.
  Thời gian: c thể lm buổi sng cc ngy trong tuần từ t2 - t6
   
   
  Date Listed:

  15-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17873