Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 56
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Eltham, Vic
 • Contact: tel:0394396837


   

   

   

   

  Cần cô bán hàng tiệm bánh Tây Eltham, Vic

  Khu vực: Eltham, Vic

   
   
   
   
  Tiệm bánh ḿ Tây cần cô bán hàng gấp.

  Yêu cầu giao tiếp tốt tiếng Anh, có kinh nghiệm, không có sẽ được training. Thật thà, chịu khó.

  Cô chú chủ rất tốt bụng, thân thiện, lương tốt

  Call 03 9439 6837

  SMS only: Cô Mai *(0411 241 675‬)*
   
   
  Date Listed:

  16-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17896