Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 43
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Mulgrave, Vic
 • Contact: tel:0413809039


   

   

   

   

  Nh hng take away ở Mulgrave cần tuyển một đầu bếp:

  Khu vực: Mulgrave, Vic

   
   
   
   
  - Giao tiếp tiếng anh
  - C kỹ năng nấu cc mn xo: cơm, m, g...
  - Alacater( được training)
  - Lm việc nhanh nhẹn vui vẻ
  - Quản l v sắp xếp bếp tốt.
   
   
  Date Listed:

  16-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17898