Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 61
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Brisbane Region, Qld
 • Contact: tel:0415992301


   

   

   

   

  Cần 1 nữ bn hng cho tiệm bnh m ở pha North Brisbane, gần Airport.

  Khu vực: Brisbane Region, Qld

   
   
   
   
  Khng cn kinh nghiệm sẽ được đo tạo. Yu cầu: sing năng, hoạt bt, giao tiếp tiếng Anh tốt. (lương thỏa thuận)

  Cần 1 thợ bnh ngọt c kinh nghiệm (lương thỏa thuận)
   
   
  Date Listed:

  16-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17903