Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 61
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Melbourne City, Vic
 • Contact: tel:0435270250


   

   

   

   

  Nhà hàng Melbourne city cần tuyển nam only kitchen hand + dishwasher.

  Khu vực: Melbourne City, Vic

   
   
   
   
  Lương ok, môi trường làm việc thân thiện, trai xinh gái đẹp hội tụ đầy đủ nha.

  Ưu tiên: có kinh nghiệm, không có sẽ được trainning.
   
   
  Date Listed:

  16-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17904