Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 32
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Caringbah, NSW (Sutherland Area)
 • Contact: tel:0412456712


   

   

   

   

  Nhà hàng vùng Caringbah NSW cần t́m nhân viên

  Khu vực: Caringbah, NSW (Sutherland Area)

   
   
   
   
  Cần Nữ chạy bàn biết tiếng anh, có trách nhiệm, vui vẻ & hoà đồng, học việc nhanh. Không kinh nghiệm sẽ được training

  Môi trường làm việc thoải mái.
   
   
  Date Listed:

  16-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17908