Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!
+ Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1


  kim90} - 16/05/18

  Phng rộng (4x4m2), c reverse cycle air con system, 2 tủ m tường, c phng tắm ring, shower base mới.
  Nh đ c đồ dng đầy đủ, c unlimited internet của Optus NBN, gần Aldi, bus stop, gần đường Westall Rd/Dingley Bypass.
  Nh chỉ c 3 phng ngủ, 2 người ở 2 phng cn lại đều đi lm full-time.
  Gi thu: $700/thng, share bill.

  Điện thoại: tel:0415442707

  Lượt xem: 61