Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 55
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Springvale South, Vic
 • Contact: tel:0415442707


   

   

   

   

  Cho thu 1 phng master bedroom ở Doris Court, Springvale South.

  Khu vực: Springvale South, Vic

   
   
   
   
  Phng rộng (4x4m2), c reverse cycle air con system, 2 tủ m tường, c phng tắm ring, shower base mới.
  Nh đ c đồ dng đầy đủ, c unlimited internet của Optus NBN, gần Aldi, bus stop, gần đường Westall Rd/Dingley Bypass.
  Nh chỉ c 3 phng ngủ, 2 người ở 2 phng cn lại đều đi lm full-time.
  Gi thu: $700/thng, share bill.
   
   
  Date Listed:

  16-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17912