Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!
+ Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1


  kim90} - 16/05/18

  Gi $500 bao gas, nước, internet. Share bill điện (nh c ducting heater bằng gas nn bill điện sẽ ko cao)
  Nh mới renovation, brand new kitchen v bathroom, bedroom.
  Nh c đầy đủ my giặt, my lạnh, ducting heater, v furnish trong bedroom (c single bed frame v bn học, cc bạn tự trang bị nệm v gối nh).
  Extra infor: Nh c thm 2 bạn nữ thn thiện vui tnh

  Điện thoại: tel:0451423988

  Lượt xem: 60