Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 53
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Springvale, Vic
 • Contact: tel:0451423988


   

   

   

   

  Phng single cho bạn nữ thu vng Springvale.

  Khu vực: Springvale, Vic

   
   
   
   
  Gi $500 bao gas, nước, internet. Share bill điện (nh c ducting heater bằng gas nn bill điện sẽ ko cao)
  Nh mới renovation, brand new kitchen v bathroom, bedroom.
  Nh c đầy đủ my giặt, my lạnh, ducting heater, v furnish trong bedroom (c single bed frame v bn học, cc bạn tự trang bị nệm v gối nh).
  Extra infor: Nh c thm 2 bạn nữ thn thiện vui tnh
   
   
  Date Listed:

  16-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17916