Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 33
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Cabramatta, NSW
 • Contact: tel:0416172789


   

   

   

   

  Dư pḥng cho share vùng Cabramatta, NSW

  Khu vực: Cabramatta, NSW

   
   
   
   
  Nhà unit b́nh Cabramatta dư pḥng cho share.

  Cách shop 2ph train 4ph đi bộ

  140/tuần bao all bills có đầy đủ đồ đạc chỉ việc sinh vào ở ngay

  Thích hợp cho các bạn dhs thuận tiện đi lại

  Liên hệ Gặp Châu/ Bảo
   
   
  Date Listed:

  16-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17922