Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 47
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Bankstown Area, NSW
 • Contact: tel:0425015220


   

   

   

   

  Cho Thuê: Unit 2 Pḥng Lầu Trên Ngay Trung Tâm Bankstown

  Khu vực: Bankstown Area, NSW

   
   
   
   
  Chapel Road Sth Bankstown
  $380/tuần
  - 2 Pḥng ngủ rộng răi, có máy lạnh
  - Pḥng tắm riêng
  - Pḥng khách lớn
  - Ngay trung tâm chợ Việt, 3 phút đi bộ ra chợ Việt.
   
   
  Date Listed:

  16-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17927