Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 3 of 3 • Views: 135
 • Replies: 2
 • Location: Khu vực: Deer Park, Vic
 • Contact: tel:0407682721


   

   

   

   

  Football club vùng Deer Park đang cần t́m nữ bán hàng.

  Khu vực: Deer Park, Vic

   
   
   
   
  Độ tuổi từ 25 trở lên. Tiếng anh giao tiếp ổn v́ chủ và khác là tây. Bắt đầu ngay từ thứ 7 tuần này.

  Lương: thỏa thuận
   
   
  Date Listed:

  17-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17937

   

   

   

   

   

   

   

   

  Khu vực: Deer Park, Vic

   
   
   
   
  Xin cho hỏi vị trí này vẫn c̣n cần ứng viên khg ạ . Nếu như c̣n chỗ xin đt số 0488608608 gặp Thuỷ Tiên.
  Cảm ơn
   
   
  Date Listed:

  25-May-2018
  Contact:
   
  Thuỷ Tiên
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18272

   

   

   

   

   

   

   

   

  Khu vực: Deer Park, Vic

   
   
   
   
  Hi there
  Cho em hoi vi tri do co can khong vay van?
   
   
  Date Listed:

  30-May-2018
  Contact:
   
  Trang
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18485