Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!
+ Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1


    kim90} - 17/05/18

    Có kinh nghiệm chiên cơm và làm đồ chiên.

    Cần thêm một bạn có kinh nghiệm kitchen hand và customer service (~15-20h/tuần).

    Điện thoại: tel:0466303617

    Lượt xem: 72