Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 61
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Queensland ( State - Qld)
 • Contact: tel:0466303617


   

   

   

   

  Cần t́m thợ nấu cho nhà hàng Trung Hoa tại Queensland

  Khu vực: Queensland ( State - Qld)

   
   
   
   
  Có kinh nghiệm chiên cơm và làm đồ chiên.

  Cần thêm một bạn có kinh nghiệm kitchen hand và customer service (~15-20h/tuần).
   
   
  Date Listed:

  17-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17941