Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 63
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Kilburn, SA
 • Contact: tel:0422274217


   

   

   

   

  Nhà hàng Saigon Gate khu Kilburn cần nam nhân viên.

  Khu vực: Kilburn, SA

   
   
   
   
  Làm việc trong bếp vào các buổi sáng từ T2-T4

  Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  17-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17945