Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 69
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Bankstown Area, NSW
 • Contact: tel:0424272405


   

   

   

   

  Dư pḥng single và master cho thuê vùng Bankstown .

  Khu vực: Bankstown Area, NSW

   
   
   
   
  - Nhà rộng răi thoáng mát và không ở chung với chủ nhà.
  - Nhà nằm giữa shopping center và shop Việt , station.
  - Wifi unlimited nha các bạn, sân vườn rộng răi phù hợp cho BBQ
   
   
  Date Listed:

  17-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  17955