Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 75
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Kardinya, WA
 • Contact: tel:0414475762


   

   

   

   

  Elegant nail salon tại Kardinya shopping centre cần thợ Nail.

  Khu vực: Kardinya, WA

   
   
   
   
  Cần biết lm Acrylic v SNS. Mi trường lm việc thn thiện v thoải mi.

  Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  23-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18213