Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 65
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Morley, WA (Bayswater Area)
 • Contact: tel:61431654825


   

   

   

   

  Ti 33 tuổi, giao tiếng anh Tốt muốn tm việc vng Morley, Perth

  Khu vực: Morley, WA (Bayswater Area)

   
   
   
   
  Ti tn Trương Bảo Duy, 33 tuổi, thng 08/2018 ti c chuyến đi thăm người thn ở Perth khoảng 3 thng

  Ti muốn tm 1 cng việc trong thời gian ở đy.

  Mọi thng tin xin lin hệ với ti qua emai: truongduy1818@gmail.com

  Ti c thể giao tiếp tốt bằng tiếng anh. Rất mong được gip đỡ.
   
   
  Date Listed:

  24-May-2018
  Contact:
   
  yardking
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18249