Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 178
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Brisbane Region, Qld
 • Contact: tel:0401202089


   

   

   

   

  Cty Premier Ducts ở Brisbane, Sydney cần nhiều nhn vin.

  Khu vực: Brisbane Region, Qld

   
   
   
   
  - Chuyn Sản xuất ống gi cho cc dự n về điện lạnh HVAC
  Đang cần tuyển nhn vin lm Production Engineering casual fulltime:
  Ưu tin SV mới tốt nghiệp hoặc đ tốt nghiệp tối đa 2 năm ( ưu tin Bachelor of Engineering )
  - C giấy tờ hợp php lm việc ở c ( TR, PR, Graduate Visa)
   
   
  Date Listed:

  26-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18361