Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!
+ Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1


    kim90} - 28/05/18

    Nh ngay cạnh bến bus đi vo trung tm, v chỉ cch trung tm 2 km, gần QUT v tiện bus đến UQ.

    Phng c trang bị đầy đủ giường, tủ, bn học, internet wifi. Gi share l $130/tuần share bills (bills khoảng $12-$15).

    Điện thoại: tel:0421136287

    Lượt xem: 123