Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 89
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Adelaide Region, SA
 • Contact: tel:0423033186


   

   

   

   

  Thai Gourmet cần người lấy order, nghe phone lm việc tại Adelaide.

  Khu vực: Adelaide Region, SA

   
   
   
   
  Lm từ thứ 5 đến CN (5h Pm đến 9h Pm).

  Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  29-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18432