Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 116
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Green Valley, NSW
 • Contact: tel:0424848848


   

   

   

   

  Sang Shop Newsagency Vng Green Valley. (Gần Bonnyrigg)

  Khu vực: Green Valley, NSW

   
   
   
   
  - Địa điểm tốt, dễ đậu xe cho khch.

  - Thch hợp cho 2 vợ chồng hoặc 1 người quản l (hiện tại chỉ 1 người đang quản l)

  - New lease 5yrs 5yrs (tiền thu shop thấp)

  - Thu nhập cao

  - 2 my bn Lotto

  - Sang lại gi 530K c thể thương lượng Gi bao gồm tất cả hng ho (Walk-in and walk-out).
   
   
  Date Listed:

  29-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18445