Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 92
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Rosewater, SA
 • Contact: tel:0404185629


   

   

   

   

  Shop Tan Dat Thuc Pham (AMK Groceries) Rosewater cần nhiều nhn vin.

  Khu vực: Rosewater, SA

   
   
   
   
  Shop trn đường 140 Grand Junction Road, kế tiệm phở Hồng Tm), (bus stop 34, c thể đn xe 254, 254X or 230).
  Đang cần tuyển: cashier, stocking, butcher v chăm sc rau cải, lm việc full time hoặc part time, nhanh nhẹn, lanh lẹ, hoạt bt, vui vẻ, thật th v c trch nhiệm trong cng việc.
   
   
  Date Listed:

  30-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18462