Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 127
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Adelaide Region, SA
 • Contact: tel:0434935647


   

   

   

   

  A cafe close to Brickworks Market Place cần tuyển nhn vin.

  Khu vực: Adelaide Region, SA

   
   
   
   
  Yu cầu:

  Biết lm bnh m VN, biết bn hng, lấy order & sử dụng my tnh tiền.

  Time: 07:00am to 3:00 pm

  Cần người Nhanh Nhẹn, sing năng, thật sự muốn lm việc. Nếu k c kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn. Nhưng cần học việc nhanh.

  Vui lng lin hệ qua số điện thoại để biết thm thng tin chi tiết hoặc tới shop trao đổi sau 2pm
   
   
  Date Listed:

  30-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18465