Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!
+ Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1


  kim90} - 30/05/18

  Cần t́m một thành viên mới sau 2 tuần nữa.

  Nhà gần trạm train Yeronga và bus 105, đi city hết 20 phút, thích hợp cho các bạn nào học ở UQ, QUT hoặc Tafe.

  Tiền nhà là 120$ một tuần, bao gồm điện, nước, Internet . Bạn chung nhà thân thiện.

  Điện thoại: tel:0438808811

  Lượt xem: 127