Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 101
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Riverwood, NSW
 • Contact: tel:0425441007


   

   

   

   

  Nhà hàng vùng Riverwood cần tuyển nhân viên phụ bếp parttime.

  Khu vực: Riverwood, NSW

   
   
   
   
  Công việc thoải mái nhưng cần có trách nhiệm trong công việc.

  Môi trường làm việc vui vẻ nếu chưa biết việc sẽ được hướng dẫn.

  Nếu bạn thấy thích một công việc ổn định th́ xin liên lạc chi Quyên 0425 441007 sau 3pm.

  Thông tin liên hệ
   
   
  Date Listed:

  31-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18489