Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 136
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: South Melbourne, Vic (Port Phillip)
 • Contact: tel:0426818678


   

   

   

   

  Nh hng ở South Melbourne đang cần người lm full time or part time.

  Khu vực: South Melbourne, Vic (Port Phillip)

   
   
   
   
  Gần south Melbourne market. C thể đi train hoặc đi bus rất gần chỗ lm.

  cng việc đơn giản, chỉ cần ch , nhanh nhẹn l lm đc.

  Mi trường lm việc thoải mi, mọi người trong shop thn thiện. Phần lớn l sử dụng Tiếng anh v khch chủ yếu l Ty.

  Cần sng, tối 2,3,4,5,6. Ưu tin cc bạn c kinh nghiệm hoặc từng lm qua nh hng.
   
   
  Date Listed:

  31-May-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18500