Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 166
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Collingwood, Vic
 • Contact: tel:0433098116


   

   

   

   

  Crossroads Cafe tại Collingwood cần nhn vin.

  Khu vực: Collingwood, Vic

   
   
   
   
  Cng việc ko qu kh chủ yếu l pha cafe , lm sandwich, chưa biết sẽ được hướng dẫn nha.
  -Cng việc full time 35h+/tuần , từ 7am - 3pm, t2 đến t6
  -Lương hậu, mi trường thn thiện
  Yu cầu: nhanh nhẹn, chưa biết pha cafe sẽ được hướng dẫn, cần giao tiếp tiếng Anh cơ bản được.
   
   
  Date Listed:

  01-Jun-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18529