Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 139
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Sunshine North, Vic
 • Contact: tel:0403900979


   

   

   

   

  Hng plastic bag vng Sunshine North cần một nam nhn vin.

  Khu vực: Sunshine North, Vic

   
   
   
   
  Lm việc part time permanent 3 ngy/tuần, ty chọn cc ngy lin tục trong tuần.sau thời gian training, nếu lm tốt c thể nhận full time. V ko trả tiền mặt ln hng ko nhận được cc bạn du học sinh.

  Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.
   
   
  Date Listed:

  01-Jun-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18530