Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 57
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Springvale, Vic
 • Contact: tel:0411513660


   

   

   

   

  Nh hng Việt ở Springvale đang tuyển thợ xo.

  Khu vực: Springvale, Vic

   
   
   
   
  Cần c kinh nghiệm, lm full time.

  Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  01-Jun-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18531