Brisbane
  ozyard.com

 
Click Here!

 ​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 23
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Cabramatta, NSW
 • Contact: tel:0450883678


   

   

   

   

  Nh 9/57 Hill street, Cabramatta dư 1 phng double cho thu.

  Khu vực: Cabramatta, NSW

   
   
   
   
  Nh cch chợ 2 pht, cch train 8 pht đi bộ. Nh c lt thảm nn kh ấm p vo ma đng.

  Mọi người trong nh chủ yếu l cc anh chị đi lm nn cũng t gặp nhau.

  Về gi cả th 1 người: $160, 2 người: $180
   
   
  Date Listed:

  01-Jun-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Khu vực: Cabramatta, NSW
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18539