Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 56
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: North Richmond, NSW
 • Contact: tel:0403795559


   

   

   

   

  Pḥng double vùng North Richmond cần cho thuê.

  Khu vực: North Richmond, NSW

   
   
   
   
  Có thể move in ngay. Nhà gần tram 12, 109 station, 15p lên tới city. 2 Stops tới North Richmond Station.

  Đi bộ 7p ra tới Ikea và Victoria Garden shopping center. Gần shop tàu , chợ và nhà hàng người Việt.

  Đặc biệt đi bọ 5p ra tram 78, đi thẳng xuống thiên đường ăn chơi Chapel Street.

  Đặc biệt không ở chung với chủ. Nhà maximum 4 người.
   
   
  Date Listed:

  01-Jun-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18540