Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 45
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Bankstown Area, NSW
 • Contact: tel:0403235277


   

   

   

   

  Half house cho thuê vùng Bankstown.

  Khu vực: Bankstown Area, NSW

   
   
   
   
  2 pḥng ngủ rộng răi, có tủ âm, nền gỗ mới, pḥng tắm mới, đi bộ ra ga và Shop Bankstown.

  T́m người có việc làm thuê ở lâu dài, có thể dọn vào ngay, $370/tuần
   
   
  Date Listed:

  01-Jun-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18543