Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 50
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Yagoona, NSW
 • Contact: tel:0425260678


   

   

   

   

  Nhà gần ga xe lửa Yagoona có 3 pḥng trống cho mướn.

  Khu vực: Yagoona, NSW

   
   
   
   
  Bao Internet. Giá $150/ tuần cho mỗi pḥng
  Bill điện, nước sẽ chia đều cho mọi người.
  Nhà sạch sẽ, thoải mái và riêng biệt.
   
   
  Date Listed:

  01-Jun-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18544