Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 51
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Bankstown Area, NSW
 • Contact: tel:0452198488


   

   

   

   

  Pḥng cho nữ thuê vùng Bankstown

  Khu vực: Bankstown Area, NSW

   
   
   
   
  Cách Bankstown station và shop 5 phút đi bộ, thuận tiện đi lại

  Chị chủ dễ thương, vui tính, ḥa đồng. $150/tuần all bills.
   
   
  Date Listed:

  01-Jun-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18547