Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 126
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Airport West, Vic
 • Contact: tel:0402676068


   

   

   

   

  Hng thời trang ở Airport West cần 2 nhn vin pick&pack.

  Khu vực: Airport West, Vic

   
   
   
   
  Hng thời trang ở Airport West cần 2 nhn vin pick&pack.

  Cần c kinh nghiệm lm warehouse t nhất 1 năm.

  Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  02-Jun-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18557