Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 88
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Diamond Creek, Vic
 • Contact: tel:0438881457


   

   

   

   

  Shop nails vng Rossana, Diamond Creek ( ngay train station ) cần thợ

  Khu vực: Diamond Creek, Vic

   
   
   
   
  Shop nails vng Rossana, Diamond Creek ( ngay train station ) cần thợ nail.

  Vị tr: tay chn nứơc, sns, thợ eyelashs biết lm nails.
  Mi trường lm việc thoải mi, thn thiện, chủ rất nice v tốt bụng.
  Lương trả theo tay nghề, sẽ training thm ln tay nghề v cc bạn muốn học nghề nail.
   
   
  Date Listed:

  02-Jun-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18563