Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!
+ Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1


  kim90} - 02/06/18

  Phng ring rộng cho thu ở Geelong.

  Tiện đi lại cả 2 campus trường Deakin Waterfront (10p đi xe bus 1, 25 hoặc 2km đi xe đạp) v Waurnponds (gần bến xe bus 1,25).
  Ngay gần khu trung tm của Geelong West, đi bộ 5 pht tới ALDI, Cole. Rất yn tĩnh, rộng ri.
  Gi rẻ $110/tuần (đ bao gồm internet), shared bills.

  Điện thoại: tel:0423961508

  Lượt xem: 64