Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!
+ Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1

Thread: Phong Cho Share    Room for Rent} - 05/06/18

    Hi cả nh, nh mnh ở Durack, gần chợ Inala c một phng single cho thu gi $100/wk (all bills), đi bộ ra chợ Inala khoảng 15 pht, 2 pht đi bộ ra bus stop 100. Nh mnh refer bạn nữ nha. Bạn no quan tm th c thể nhắn cho minh qua so dien thoai 0425 434 388.

    Điện thoại: 0425434388

    Lượt xem: 149